Προγράμματα οδήγησης για RealTek High Definition Audio Codecs

Προγράμματα οδήγησης για RealTek High Definition Audio Codecs. Επιλέξτε από την λίστα το χρήσιμο πρόγραμμα οδήγησης για λήψη
Μπορείτε επίσης να επιλέξετε το λειτουργικό σύστημα για να δείτε μόνο τα συμβατά προγράμματα οδήγησης
Εάν δεν μπορείτε να βρείτε το κατάλληλο για το σύστημα σας πρόγραμμα οδήγησης, μπορείτε να ρωτήσετε στο δικό μας forum.
Κατασκευαστής:RealTek
Εξοπλισμός:RealTek High Definition Audio Codecs
Τύπος προγράμματος:Driver
Έκδοση:R2.­75
Ημερομ­ία έκδοσης:
06 Jan 2015
Σύστημα:Windows Vista 64-bitWindows 7 64-bitWindows 8 64-bitWindows 8.1 64-bit
περιγραφή:Driver for RealTek High Definition Audio Codecs Κατέβασμα RealTek High Definition Audio Codecs Πρόγραμμα οδήγησης v.R2.75
Κατασκευαστής:RealTek
Εξοπλισμός:RealTek High Definition Audio Codecs
Τύπος προγράμματος:Driver
Έκδοση:R2.­75
Ημερομ­ία έκδοσης:
06 Jan 2015
Σύστημα:Windows VistaWindows 7Windows 8Windows 8.1
περιγραφή:Driver for RealTek High Definition Audio Codecs Κατέβασμα RealTek High Definition Audio Codecs Πρόγραμμα οδήγησης v.R2.75
Κατασκευαστής:RealTek
Εξοπλισμός:RealTek High Definition Audio Codecs
Ονομασία:ATI HDMI Audio Device
Έκδοση:R2.­70
Ημερομ­ία έκδοσης:
22 Jun 2012
Σύστημα:Windows VistaWindows Vista 64-bitWindows 7Windows 7 64-bit
περιγραφή:ATI HDMI Audio Device driver for RealTek High Definition Audio Codecs
Audio drivers available for download from the Realtek website are general drivers for our audio ICs,­ and may not offer the customizations made by your system/­motherboard manufacturer.­ To be sure you obtain the full features/­customizations provided in your original audio product,­ please download the latest drivers from your system/­motherboard manufacturer's website.­
Κατέβασμα RealTek High Definition Audio Codecs ATI HDMI Audio Device v.R2.70 πρόγραμμα οδήγησης
Κατασκευαστής:RealTek
Εξοπλισμός:RealTek High Definition Audio Codecs
Τύπος προγράμματος:Driver
Έκδοση:R2.­70
Ημερομ­ία έκδοσης:
22 Jun 2012
Σύστημα:Windows VistaWindows Vista 64-bitWindows 7Windows 7 64-bit
περιγραφή:Driver for RealTek High Definition Audio Codecs
Audio drivers available for download from the Realtek website are general drivers for our audio ICs,­ and may not offer the customizations made by your system/­motherboard manufacturer.­ To be sure you obtain the full features/­customizations provided in your original audio product,­ please download the latest drivers from your system/­motherboard manufacturer's website.­
Κατέβασμα RealTek High Definition Audio Codecs Πρόγραμμα οδήγησης v.R2.70
Κατασκευαστής:RealTek
Εξοπλισμός:RealTek High Definition Audio Codecs
Ονομασία:Driver (Executable file)
Έκδοση:R2.­73
Ημερομ­ία έκδοσης:
11 Nov 2013
Σύστημα:Windows VistaWindows Vista 64-bitWindows 7Windows 7 64-bitWindows 8Windows 8 64-bitWindows 8.1Windows 8.1 64-bit
περιγραφή:Driver (Executable file) for RealTek High Definition Audio Codecs
Audio drivers available for download from the Realtek website are general drivers for our audio ICs,­ and may not offer the customizations made by your system/­motherboard manufacturer.­ To be sure you obtain the full features/­customizations provided in your original audio product,­ please download the latest drivers from your system/­motherboard manufacturer's website.­
Κατέβασμα RealTek High Definition Audio Codecs Πρόγραμμα οδήγησης (Executable file) v.R2.73
  • βρέθηκαν - 65 αρχεία sur 13 σελίδες για RealTek High Definition Audio Codecs
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • ...
  • 13